واحد علم سنجی دانشگاه- اخبار و اطلاعیه ها
متن نامه وزارت بهداشت مبنی بر لزوم استفاده از شاخص های CiteScore و IF برای ارزیابی ها بجای سایر شاخص ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/6 | 
قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و پژوهشگران عزیز: متن نامه ابلاغی وزارت بهداشت مبنی بر لزوم استفاده از شاخص های CiteScore و IF برای ارزیابی و امتیاز دهی بجای استفاده از سایر شاخص ها
نشانی مطلب در وبگاه واحد علم سنجی دانشگاه:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=189.11780.52918.fa
برگشت به اصل مطلب