واحد علم سنجی دانشگاه- اهداف واحد
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  1. بررسی و مطالعه  در زمینه رتبه بندی علمی و پژوهشی دانشگاه و مراکز تحقیقاتی وابسته به آن.

  2. ارزیابی  پژوهشگران دانشگاه با استفاده از شاخص های علم سنجی.

  3. ارائه گزارشات تولید علمی دانشگاه در بازه های زمانی مختلف.

  4. مستند سازی مقالات نمایه شده محققان دانشگاه در نمایه های بین المللی.

  5. بررسی وضعیت علمی دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه.

  6. ارزیابی جایگاه  ملی دانشگاه بر اساس شاخص های علم سنجی .

  7. برگزاری کارگاه ها و سخنرانی های علمی.

  8. برگزرای همایش ها و کنفرانس های علمی .

  9.  ارائه گزارشات مستند از وضعیت تولیدات علمی منتشر شده دانشگاه جهت هدایت برنامه ریزان و سیاستگذران دانشگاه.

نشانی مطلب در وبگاه واحد علم سنجی دانشگاه:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=189.11782.25109.fa
برگشت به اصل مطلب