واحد علم سنجی دانشگاه- سایر گزارش های علم سنجی
گزارش های علم سنجی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/5 | 

گزارش علم سنجی 100 نفر اول اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی  - استخراج شده از سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی - به تاریخ 15 اسفند 1395  


گزارش عملکردی سامانه علم سنجی  


گزارش  تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در پایگاه علمی Web of science در سال 2016


گزارش تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در پایگاه علمی scopus در سال 2016


گزارش میزان استفاده از پایگاه اطلاعاتی Up To Date توسط کاربران دانشگاه علوم پزشکی زنجان


گزارش مجلات ایرانی نمایه شده در پایگاه Scopus در سال 2015 بر اساس چارک


رنکینگ کشورها بر اساس اطلاعاتی پایگاه Scopus در سال 2015


گزارش میزان استفاده از پایگاه اطلاعاتی Ovid  توسط کاربران دانشگاه علوم پزشکی زنجان


نشانی مطلب در وبگاه واحد علم سنجی دانشگاه:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=189.16250.36551.fa
برگشت به اصل مطلب