واحد علم سنجی دانشگاه- سامانه های پژوهشی نوپا
سامانه های نوپا ( نظام نوین پژوهشی )

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/5 | 
نوپا (نظام نوین پژوهشی)

1. سامانه علم سنجی  اعضای هیئت علمی  


2. سامانه منبع یاب

3. پایگاه نتایج پژوهشی های سلامت 

4.بانک اطلاعاتی پایان نامه ها

5.سامانه علم سنجی دانشگاها

6. سامانه مشابهت یاب 

7. کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی  
 
8. سامانه انتشارات دانشگاه (مداد)  


9. فهرست مجلات معتبر و نامعتبر 
 
10. بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی 

 
11. بانک مقلات پزشکی کشور

12. بانک خبره یاب 
 
نشانی مطلب در وبگاه واحد علم سنجی دانشگاه:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=189.16256.36561.fa
برگشت به اصل مطلب